DJ ALON DANIEL

מיתוג | לוגו | כרטיס ביקור | הדמיה

בניית שפה גרפית לצמד הדי ג'יי אלון ודניאל.
הפרויקט כלל עיצוב לוגו, כרטיס ביקור, עטיפת דיסק ועמדת די ג'יי.