E&R PHONE
מיתוג | לוגו | כרטיס ביקור | נייר מכתבים | דפוס

מיתוג ללקוח מתחום האביזרים לסלולר.
הפרויקט כלל עיצוב לוגו, כרטיס ביקור ונייר מכתבים.

 
Hello Let's Talk
כרטיס ביקור